2nd benefit

2nd benefit

หน้ากากอนามัยแพง...สภาองค์กรผู้บริโภคช่วยได้

630207ทุกวันนี้ ผู้บริโภคไทย ยังเจอปัญหาโก่งราคาหน้ากากอนามัย สินค้าขาดตลาด รัฐผลักภาระให้เราต้องช่วยตัวเอง ไม่ดูแล ไม่สนใจ ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งเขาทำอะไรกันอยู่ ถ้าเรามี #ตัวแทนผู้บริโภค จะดีกว่าไหม

ถ้ามี"สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งประเทศไทย" เราจะมีตัวแทน เป็นปากเป็นเสียงแทนเรา ในการตรวจสอบและเสนอแนะกับหน่วยงานรัฐ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัย โต้แย้งข้อมูลปลอมที่อ้างว่าหน้ากากมีเพียงพอ รวมถึงแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายหน้ากากปลอม ไม่ได้มาตรฐานเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมรายงานไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

#ผู้บริโภค
#สภาองค์กรผู้บริโภค
#สิทธิผู้บริโภค