2nd benefit

2nd benefit

จะดีแค่ไหนที่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารแล้วบอกยี่ห้อด้วย

2020 02 18 19 19 35
เมื่อเราเปิดเผยชื่อ ผู้ประกอบการจะได้แก้ไขปรับปรุง มาตรฐานสินค้าก็จะดีขึ้น เป็นการสร้างความเขื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วย
สภาองค์กรผู้บริโภค  เดี๋ยวนี้