2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

กลุ่มสร้างสรรค์พลังใจ 42 ตำบลแม่สุก

วัตถุประสงค์

1. เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ติดเชื้อ
2. แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในเรื่องของสิทธิที่ผู้ติดเชื้อพึ่งจะได้รับ
3. พัฒนาศักยภาพของตนเอง
4. อยากให้สังคมยอมรับ
5. อยากให้มีกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบตลอดไป
6. อยากได้อาชีพที่เหมาะกับผู้ติดเชื้อ
7. สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้สิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  68 ม.3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางผ่องพรรณ ตาจันทร์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  086-0813601
E-mail ::

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางผ่องพรรณ ตาจันทร์
2. นางนาตนภา เมืองใจ
3. นางวิไล อินทร์เป็ง
4. นางรัชนีพร ตาจันทร์
5. นายวีรพงษ์ คำก๋อง
6. นายนิมิต ถุงนิล
7. นายชะลอ เทพวงค์
8. นางนวลศรี พินิจสุวรรณ
9. นางณัฐญา เหยา
10. นางดวงเดือน อารีย์
11. นางสาวไอลดา ต๊ะคำ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

 -

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:863