2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

ชุมชนธารน้ำกรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  166 หมู่ 23 ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางศรัญญา ไชยวงค์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสาวทิพย์ไปรยา ทากอง
2. นายแดง จิรพศพันธ์
3. นางจรัสศรี อภิวงค์ษา
4. นายสุทิน วรโชติ
5. นางมะลิวัลย์ ขนบดี
6. นางบัวไล ธรรมวงค์
7. นางศรัญญา ไชยวงค์
8. นายนิติพงษ์ บำรุงแคว้น
9. นางสริตา ภูตาเศษ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465