2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนกาหลง

kwankalong

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
2. เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสภานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค
3. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
4.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกร่วม
5.เพื่อให้เกิดการหนุนเสริม และสนับสนุนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้อยู่อย่างเท่าทัน

ที่อยู่สำนักงาน ::  160 ม. 6 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เบอร์ติดต่อองค์กร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายรอสนัน   เส็มเล็ม
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  093-6547378
E-mail ::
เว็บไซต์ :: -

รายชื่อคณะกรรมการ
c.kwankalong

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

k.kwankalong

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465