2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์

1.kasaesin

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ในการสร้างความเข้มแข็งเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประชาชนกลุ่มต่างๆ
3. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ที่อยู่สำนักงาน ::  150/1 ม.4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   098-0325087
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::   นายอัษฎา บุษบงค์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::   098-0325087
E-mail :: 

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์ ประธาน
2. นางน้อม คงประมูล กรรมการ
3. นางประกอบ พุ่มเล่ง กรรมการ
4. นางสุนันทา ไกรสุระสีห์ กรรมการ
5. นางสมจิต ขุนมนตรี กรรมการ
6. นายอัษฎา บุษบงค์ กรรมการ/ ผู้ประสานงาน
7. นางเพ็ญศรี จันทร์เพ็ญ กรรมการ
8. นางปราณี ขุนมนตรี กรรมการ
9. นางประภา ชัยฤทธิ์ กรรมการ
10. นางสาวสุรีย์รัตน์ ชัยเชื้อ กรรมการ/เลขานุการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
2. จัดนิทรรศการตลาดนัดสีเขียว
3. ให้ข้อมูลพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
4. มีการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
5. มีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน เช่น รพ.กระแสสินธุ์
6. มีตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:458