2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ

2.satingpra

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอสทิงพระ
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ในการสร้างความเข้มแข็งเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประชาชนกลุ่มต่างๆ
3. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ที่อยู่สำนักงาน ::  49/1 ม.3 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  081-9597385, 089-4640959
โทรสาร :: 

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายระนอง ซุ้นสุวรรณ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-9597385
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายระนอง ซุ้นสุวรรณ ผู้ประสานงาน
2. นางลลิตา บุญช่วย กรรมการ
3. นายโสภณ เกตะพันธ์ กรรมการ
4. นายสมพงษ์ พยัคย์ กรรมการ
5. นายวรวิทย์ จิตมั่นธรรม รรมการ
6. นางวรันธร แก้วศรี กรรมการ
7. นางวิภารัตน์ เต็มแก้ว กรรมการ
8. นางสาวรัตนา เพชรมุณีย์ กรรมการ
9. นางจิตต์สิริ จันทร์สว่าง กรรมการ
10. นายอัมพร จินดามณี กรรมการ

 ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เทศกาลต่างๆ เช่น กีฬาสีโรงเรียน งานโรงเรียน
2. ให้ข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียน
3. มีการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
4. มีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน เช่น รพ.สทิงพระ รพ.สต.วัดจันทร์
5. มีตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465