2nd benefit

2nd benefit

เครือข่าย ผบ.ภาคอีสาน จัดเวทีสาธารณะ “การเช่ารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัย”

ne100259-01

10 กุมภาพันธ์ 2559 เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.สุรินทร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถเช่าทัศนาจร ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์

 ne100259-03-300x167 ne100259-02-300x167 

 ที่มา: สมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด (Fackbook Fanpage)