2nd benefit

2nd benefit

ซื้อบ้านแถมฟ้องสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติช่วยได้

630219
ซื้อบ้านแถมฟ้องสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติช่วยได้

ทุกข์ของผู้บริโภคที่ซื้อบ้านราคา ๔ ล้านกว่าบาทเป็นของโครงการหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น แล้วพบปัญหาการสร้างบ้านที่ไม่เป็นไปตามแปลน ส่งผลให้บ้านที่สร้างไม่ได้มาตรฐาน เช่นหลังคารั่ว แจ้งผู้ประกอบการก็ไม่มาแสดงความรับผิดชอบ ร้องเรียนต่อ สคบ.จังหวัดผู้ประกอบการไม่ยอมมาเจรจาไกล่เกลี่ย

จนสุดท้ายผู้บริโภคต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเองเป็นภาระของผู้บริโภค
หากมี #สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ภาระคงไม่เกิดกับผู้บริโภค