2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด ตำบลแม่ไร่

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนในการประสาน เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี
2. เป็นเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน รณรงค์ส่งเสริมป้องกันความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและการเจริญพันธ์
3. เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน

ที่อยู่สำนักงาน ::  115/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  086-1878506
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาวศิรินภนา ชัยวงค์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  086-1878506
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

  -

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานรณรงค์ป้องกัน
2. งานอบรมให้ความรู้
3. งานประสานเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค